zondag 17 april 2011

Missie Kunduz en deelname Nederland aan EUPOL Afghanistan

De brief over het regeringsbesluit een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan uit te voeren in de periode 2011–2014 besteedt ook aandacht aan de Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan, de Europese politiemissie in het land.

Met de geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) wordt volgens de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hillen (Defensie), Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) “een bijdrage geleverd aan de opleiding en training van de civiele politie en de versterking van de justitiële keten inclusief de justitiële instellingen in Afghanistan”.

Van de Nederlandse inzet van 225 opleiders/trainers komen ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen terecht bij EUPOL (European Union Police Mission).

Ongeveer 160 militairen gaan de politie trainen in POMLTs. Hiervan behoren er een veertigtal tot de Koninklijke Marechaussee. Deze teams horen niet bij EUPOL, maar bij de NAVO.

Kabul
25 politiemensen zijn bestemd voor Kabul voor de opleiding van het hogere kader van de Afghaanse politie en voor de totstandkoming van het nationale trainingscentrum in de provincie Bamiyan, met accent op de training van vrouwelijke politieagenten.

Kunduz
Vijftien functionarissen worden gestationeerd in de provincie Kunduz voor de uitvoering van het City Police and Justice Project van EUPOL. Samen met Duitsland en Finland behoort Nederland daarmee tot de belangrijkste deelnemers aan EUPOL.

Justitie
Voor de versterking van de justitiële keten, waarbij de samenwerking tussen politie, aanklagers en rechters speciale aandacht krijgt, worden vijf justitiële experts in Kunduz ingezet. Zij zullen binnen het EUPOL-programma hun werkzaamheden uitvoeren.

De verdeling van de civiele component van de politietrainingsmissie ziet er dan ongeveer zo uit:

EUPOL Kunduz:
Politieagenten: 15
Juridisch deskundigen: 5

EUPOL Kabul
Politieagenten: 25
Juridisch deskundigen: ..

Besluit regering
Hieronder staat een fragment uit het besluit van de regering, de Artikel 100 brief, een geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan uit te voeren waarin de bewindslieden eerst een korte schets van de oprichting van EUPOL en de doelstellingen van de organisatie geven.

Vervolgens worden de deelnemers aan EUPOL onder de aandacht gebracht en wordt verteld wat Nederland voor EUPOL wil betekenen.

(In de Kamerbrief politietrainingsmissie in Afghanistan van 7 januari op p.9)


EUPOL Afghanistan
De EU-politiemissie (EUPOL) in Afghanistan is in 2007 formeel van start gegaan. Het mandaat behelsde aanvankelijk het leveren van een bijdrage aan de opbouw van een civiele politiemacht onder Afghaans leiderschap. Dit gebeurde voornamelijk door het adviseren, mentoren en monitoren van midden- en hoger politiekader op nationaal, regionaal en provinciaal niveau.

In 2008 werd het EUPOL-mandaat uitgebreid met een rule of law-afdeling.

In mei 2010 is het mandaat van EUPOL met drie jaar verlengd tot 31 mei 2013. De doelstelling van de missie is niet wezenlijk veranderd. Nog steeds wordt gewerkt aan de opbouw van een civiele politiemacht, maar deze doelstelling wordt inmiddels in een breder justitieel kader bezien. Ook is samenwerking met de diverse internationale actoren op het vlak van politietraining een belangrijke taak van de missie.

In het voorjaar van 2010 is besloten dat de missie zich zal toeleggen op de uitvoering van het City Police and Justice Project (CPJP) in twaalf provincies buiten de hoofdstad, waaronder de noordelijke provincie Kunduz.

EUPOL zet haar capaciteiten en expertise in om bij te dragen aan het behalen van de transitiedoelstellingen. De nadruk is daardoor meer komen te liggen op training (ook van Afghaanse trainers) en begeleiding van de civiele politie.

Aan EUPOL dragen in totaal 27 landen bij. 23 daarvan zijn EU-lidstaten. Vier landen buiten de EU, namelijk Kroatië, Canada, Nieuw Zeeland en Noorwegen leveren thans ook een personele bijdrage. Met 304 uitgezonden medewerkers (per 6 december 2010) is de missie voor driekwart gevuld.

In de provincie Kunduz wordt het CPJP door een Belgische en een Letse EUPOL-medewerker uitgevoerd. Later dit jaar zal het team verder worden uitgebreid.

Met de voorziene Nederlandse bijdrage wordt EUPOL flink versterkt en zal Nederland samen met Duitsland en Finland tot de grootste contribuanten aan EUPOL behoren.

Volgens een woordvoerder van EUPOL is het doel van de missie ervoor te zorgen dat Afghanistan een sterke politiemacht krijgt. Deze moet op basis van wet en regelgeving bijdragen aan vrede en veiligheid voor de Afghaanse bevolking.